Gå til hovedinnhold

Tilsyn - trykkbalansert boring på Ekofisk

ConocoPhillips Norge vurderer å anvende nye boremetoder på innretningene Ekofisk 2/4X og 2/4M. Vi har gjennomført en tilsynsaktivitet i perioden 26. til 30. januar 2004 for å få grundig innsyn i selskapets planer.


Bakgrunn for tilsynet

I USA har ConocoPhillips tatt i bruk trykkbalansert boring og foringsrørboring som nye teknikker for boring i formasjoner der differensialet mellom poretrykk og oppsprekningstrykk er marginalt.

Et slikt trykkregime er erfaringsvis gjeldende i høy temperatur og høytrykks-reservoarer og også stadig mer i formasjonene på aldrende norske felt der poretrykk og bergartspenninger er i endring grunnet produksjon.

Formål med tilsynet

Petroleumstilsynet ønsker at ny teknologi tas i bruk på norsk sokkel for å øke sikkerheten samt oppnå maksimal utvinning av ressursene.

Vi har registrert at trykkbalansert- og foringsrørboring brukes i flere felt i USA med stor suksess når det gjelder sikkerhet og økonomi for å bore i områder med liten differense mellom poretrykk og fraktureringstrykk.

Vi ønsket å få innsyn i selskapets planer om nye boremetoder på Ekofisk.

Resultat av tilsynet

Vårt inntrykk etter tilsynsaktiviteten er at ConocoPhillips sine planer for trykkbalansert boring kan utredes videre med tanke på anvendelse på Ekofisk.

Vi har bedt selskapet om å holde oss løpende orientert om planer og det arbeid som pågår for å kvalifisere trykkbalansert boring som anvendt boremetode.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss