Gå til hovedinnhold

To granskinger iverksatt etter hendelser med fallende gjenstander

Petroleumstilsynet gransker to hendelser knyttet til fallende gjenstander på henholdsvis Stena Don og Transocean Searcher.


30. mai falt et hydraulisk verktøy fra lagringsposisjon ned på boredekk på den flyttbare boreinnretningen Stena Don, som opereres av Stena Drilling. Det hydrauliske verktøyet, som har som funksjon å håndtere foringsrør, veier 790 kilo og falt rundt 5,5 meter. Det var ingen personer til stede på boredekk da hendelsen inntraff.

2. juni falt utbåsningssikringen (Blowout preventor - BOP) rundt en meter mens den var under klargjøring på den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher, som opereres av Transocean. Innretningen ble forflyttet ca 40 meter bort fra brønnrammen for å redusere faren for skade dersom utblåsningssikringen, som veier rundt 175 tonn, skulle rase i sjøen. Ingen personer kom til skade under hendelsen, og det er ingen skade på riggens struktur.

Det er ingen direkte sammenheng mellom de to hendelsene, men begge skjedde på flyttbare boreinnretninger som er i operasjon for Statoil på Åsgardfeltet. Boreentreprenørene gransker også hendelsene, i samarbeid med Statoil.

Målet med Petroleumstilsynets gransking er å klarlegge hendelsenes omfang og forløp, og beskrive faktiske og potensielle konsekvenser for menneske og materiell. Granskingene skal både avklare utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelsene.

Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen på Transocean Searcher, og Petroleumstilsynets granskingsgruppe yter i den forbindelse også faglig bistand til politiet.

Resultatet av granskingene vil bli publisert på Ptils nettsted.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064