Gå til hovedinnhold

To varsel om pålegg til Statoil


Petroleumstilsynet har gitt Statoil varsel om pålegg etter tilsyn med arbeidsmiljø og renhold innen forpleining på Gullfaks B og på Statfjord C.

ESS Offshores (ESS) forpleiningstjeneste har også fått varsel om pålegg etter tilsynet på Statfjord C.

LENKER: