Gå til hovedinnhold

Tolking: Innretningsforskrifta § 14 (Kjemikalier og kjemisk påvirkning)

Innretningsforskrifta § 14
Tolking 27.05.2005: Fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygd før 1.8.1995

Tolkinga gjeld også (og er lagt ut under) aktivitetsforskrifta §§ 32 og 36 og innretningsforskrifta §§ 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 59 og 60. Sjå tolkinga.

Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post: hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24

Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører (lenkje).