Gå til hovedinnhold

Unntak fra innretningsforskriften - Veslefrikk B

Petroleumstilsynet har gitt Statoil forlenget midlertidig unntak fra Innretningsforskriftens § 43 (Evakueringsmidler) på Veslefrikk B. Under gitte forutsetninger kan bemanningen økes fra 85 til 116 personer.


Sliskelivbåtene på Veslefrikk B ble skadet under dropptest 21.juni i år.

Etter at produksjonen ble nedstengt, mottok og behandlet Petroleumstilsynet en unntakssøknad for produksjonsoppstart.

24.juni fikk Statoil tillatelse til å gjenoppta produksjonen fram til 31. august - basert på kompenserende tiltak som redusert bemanning, begrensning av generelle aktiviteter, og restriksjoner ift. vær.

Petroleumstilsynet har nå forlenget det midlertidige unntaket til 31.oktober 2005, samt tillatt en bemanningsøkning opp til 116 personer. Forlengelsen er basert på at Statoil har implementert ytterligere kompenserende tiltak som sikrer forsvarlig drift fram til sliskelivbåtene er på plass igjen. Blant tiltakene er gjennomgang og oppdatering av beredskapsplanen, begrensning av aktiviteter om bord, samt gjennomføring av øvelser som gjenspeiler den nye situasjonen.

Ifølge Statoil skal sliskelivbåtene igjen være operative i oktober 2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064