Gå til hovedinnhold

Unntak fra krav til redningsdrakter på flyttbare innretninger

Petroleumstilsynet har gitt unntak fra bestemmelsen i regelverket som krever at redningsdrakter skal snu en person som ligger med ansiktet ned i sjøen.


I dag finnes det ikke redningsdrakter på markedet som tilfredsstiller kravene, og det arbeides for tiden med å utvikle slike. Draktene er ventet leveringsklare 2.kvartal 2006.

Petroleumstilsynet har sendt likelydende brev om saken til alle redere og operatørselskaper.

Lenke til brevet

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064