Gå til hovedinnhold

Utfordrer olje- og gassindustrien til ytterligere HMS-innsats

Petroleumsvirksomheten er en foregangsnæring på helse, miljø og sikkerhetsområdet. Likevel er det rom for ytterligere forbedring. Myndighetene forventer blant annet økt innsats for å nå målet om et mer inkluderende arbeidsliv. Det kom frem under HMS-lunsjen som Petroleumstilsynet og ONS inviterte til.


Helse, miljø og sikkerhet er et viktig element i petroleumsvirksomheten - og inngår følgelig som en del av konferanseprogrammet under oljemessen ONS i Stavanger. HMS-lunsjen i regi av ONS og Petroleumstilsynet ble første gang gjennomført for to år siden.

Under årets HMS-lunsj ble HMS-prisen "The PSA Award" delt ut for første gang.

Inkluderende arbeidsliv
Ifølge programmet skulle Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen holde innlegg om hvilke HMS-utfordringer norske myndigheter ser i forhold til en petroleumsindustri som blir stadig mer internasjonal både i forhold til organisering og styring på tvers av landegrensene. Statsråden måtte melde avbud i siste liten, og foredraget ble i stedet holdt av statssekretær Jan-Erik Støstad.

Han slo fast at norske myndigheters ambisjon er at petroleumsvirksomheten er og skal være foregangsnæring på HMS-området. De siste årene har det imidlertid ikke vært mulig å se noen kontinuerlig forbedring på HMS-området.

Regjeringen har i sin Soria Moria-erklæring lansert et mer inkluderende arbeidsliv som et av sine viktigste mål. I forhold til petroleumsvirksomheten utfordres industrien til ytterligere innsats for å hindre utstøting som følge av arbeidsrelaterte helseplager.

Nulltoleranse mot korrupsjon
Den britiske høykommissæren i Sør-Afrika, Paul Boateng, var invitert til HMS-lunsjen for å gi sitt syn på oljeselskapenes samfunnsansvar - både i ustabile områder i Afrika og i industrialiserte land. Boateng var medlem av det britiske Parlamentet fra 1987 til han ble utnevnt som høykommissær i Sør-Afrika av statsminister Tony Blair i 2005.

I sitt foredrag pekte Boateng blant annet på at korrupsjon i utviklingsland er det kanskje største hindret for økt vekst og velstand - ikke minst er dette et stort problem i land som har petroleumsaktivitet.

Boateng understreket at oljeindustrien som en kapitalsterk og langsiktig industri har en nøkkelrolle i å begrense korrupsjonskulturen. Målet må være å vise gjennom handling at man engasjerer seg i det enkelte land - ikke i enkeltpersoner som sitter i nøkkelroller. Selskapene må derfor ha nulltoleranse mot korrupsjon og bestikkelser.