Gå til hovedinnhold

Utvidet samtykke for bruk av nær-balanse-boreteknologi

Statoil ASA har fått utvidet samtykke til gjennomføring av boring av 6" reservoarseksjon, gjennom nedre Brent-, Drake- og Cook-formasjonene i brønn C-09 A, ved bruk av nær-balanse-teknologi og -utstyr (MPD) på Gullfaks C.


Utvidelsen omfatter bruken av en lik utstyrspakke til en MPD og/eller underbalansert boreoperasjon (UBD) gjennom den lavere del av kappebergarten Shetland og nedenfor liggende Drake-formasjonen. Shetland-formasjonen er tidligere boret i nær balanse/underbalanse i C-05 A. Drake-formasjonen er tidligere ikke boret med slik teknologi og aktiviteten vurderes å være et verdifult bidrag i kvalifiseringsprosessen.

Drake-formasjonen er en impermeabel leireavsetning og det er ikke planlagt å produsere brønnvæsker fra brønnen under denne aktiviteten.

Denne opsjonen vil bli benyttet for C-09 A, hvis pore- og fraktureringstrykkgradientene i brønnen umuliggjør konvensjonell overbalanseboring.

Det er planlagt med nødvendige oppkoblinger til separatorer, prosessanlegg og annet utstyr på innretningen i tilfelle full UBD-aktivitet blir aktuelt.

I søknaden beskriver Statoil blant annet utstyr og metoder som skal benyttes og hvilke oppdaterte vurderinger, analyser og opplæringstiltak som er gjennomført for de planlagte operasjonene.

Selskapet konkluderer i søknaden med at boringene kan gjennomføres innenfor etablerte sikkerhetsrammer. Nyere risikoanalyser viser at en vil få en reduksjon i risiko ved bruk av valgt MPD-utstyr i forhold til konvensjonell overbalanseboring på GFC.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Johnny Gundersen,
sjefingeniør og kontaktperson for Statoil
E-post:
Johnny.Gundersen@ptil.no