Gå til hovedinnhold

Verifikasjon av marine systemer på Safe Scandinavia

Under behandlingen av Prosafes søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for boliginnretningen (flotell) Safe Scandinavia, gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) en verifikasjon av marine systemer på Safe Scandinavia sammen med Sjøfartsdirektoratet (SD). Ut fra det antall avvik som ble påvist, er det vår oppfatning at den generelle forståelsen for norsk regelverk bør forbedres innen Prosafes organisasjon.


Verifikasjonen ble utført fra 22. mars til 23. mars, og omfattet bærende konstruksjoner, stabilitet, ballast, vann- og værtetthet og forankringssystemer.

Bakgrunn for verifikasjonen

Anlegget er planlagt brukt som boliginnretning for Statoil i forbindelse med Snorre A-anlegget fra april til oktober 2007. Det er planlagt at Safe Scandinavia skal ankres ved siden av Snorre A, og tilknyttes Snorre A med en gangbro for å gi innkvartering til ekstra personell engasjert i oppgraderingsaktivitetene på Snorre A.

Safe Scandinavia hadde et kort opphold på skipsverftet til Keppel Norway på Sandnes som forberedelse til bruk på Snorre A. Denne SUT-verifikasjonen ble utført under oppholdet på verftet.

Formål med verifikasjonen

Formålet med verifikasjonen var å verifisere samsvar med HMS-forskriftene på norsk kontinentalsokkel i forbindelse med den pågående behandlingen av SUT-søknaden for anlegget.

Resultat av verifikasjonen

Under verifikasjonsarbeidet identifiserte vi 10 avvik relatert til ballastsystemet, stabilitet og vanntetthet.

Vi har også påvist 13 punkter der det er rom for forbedringer.

Ut fra det påviste antall avvik, mener vi at den generelle forståelsen for norsk regelverk bør forbedres innen Prosafe-organisasjonen.

En demonstrasjon av bruken av nødoperasjonene for ballastsystem og vanntetthet indikerte at opplæringen i forbindelse med nødprosedyrer bør forbedres.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss