Gå til hovedinnhold

Hendelser i forbindelse med dykking i 2014

I 2014 ble det rapportert to hendelser med mindre alvorlige personskader og tre tilløp til faresituasjon ved metningsdykking i forbindelse med petroleumsvirksomhet. Det viser Ptils rapport fra dykkedatabasen DSYS.


Årets rapport inneholder statistikk og analyser basert på data fra perioden 1985-2014.

Aktivitetsnivå
I 2014 var aktivitetsnivået for metningsdykking* på 134.433 manntimer i metning. Dette er cirka 40 % økning i aktivitetsnivået sammenlignet med 2013. Det er forventet relativt høyt aktivitetsnivå i 2015.

I 2014 var det ingen aktivitet knyttet til overflateorientert dykking på norsk sokkel. Aktivitetsnivået for overflateorientert dykking er generelt lavt og det har vært slik de siste 20 årene

Definisjoner
Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkerfartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Få personskader
DSYS-oversikten viser at det har vært et relativt lite antall personskader knyttet til metningsdykking de siste 25 årene.

I 2014 var det rapportert to hendelser i form av mindre alvorlig personskade. Den ene var relatert til medisinsk behandling av infeksjon på en hånd mens den andre var en førstehjelpsbehandling av ryggstrekk.