Gå til hovedinnhold

Omgjøring av vedtak: Frafallelse av pålegg til COSL Drilling

Petroleumstilsynet (Ptil) ga COSL Drilling Europe pålegg etter dødsulykken på COSLInnovator 30. desember 2015. På grunn av nye opplysninger i saken, frafalles pålegget.


COSL fikk 23.5.2016 pålegg etter dødsulykken på COSLInnovator 30. desember 2015.

Dialogen med COSL i etterkant av pålegget har bidratt til nye opplysninger i saken. Ptil og Sjøfartsdirektoratet, som er bistandsetat til Ptil, har vurdert de nye opplysningene, og har kommet til at det er grunnlag for å frafalle vedtaket om pålegg.

De nye opplysningene gjelder regelverksanvendelse og synliggjør at regelverket har vært for uklart når det kommer til beregningsmetodikk knyttet til horisontale bølger på flyttbare innretninger.

Vi har endret granskingsrapporten for å reflektere at forhold knyttet til air gap og horisontale bølgeslag ikke representerte regelverksbrudd på hendelsestidspunktet.

Når det gjelder maritime forhold på flyttbare innretninger på norsk sokkel, legges normalt Sjøfartsdirektoratets krav til grunn.  Disse henviser videre til kravene satt av klasseselskap, for eksempel DNV GL. I samarbeid med Ptil er Sjøfartsdirektoratet og DNV GL nå i gang med å tydeliggjøre sine krav for å sikre at ny kunnskap, som har kommet fram i forbindelse med ulykken, blir ivaretatt. Dette omfatter blant annet bedre retningslinjer for beregning av air gap og horisontale bølgeslag på halvt nedsenkbare innretninger.

Gransker for å lære
Hovedmålet for Ptils oppfølging av dødsulykken på COSL Innovator har vært å finne ut hva som skjedde og hvorfor, slik at både næringen og myndighetene kan lære av hendelsen, og forebygge at en slik ulykke skjer igjen.

Granskingen har avdekket svakheter i hvordan beregninger av bølger får betydning for design av flyttbare innretninger. Dette er forhold som også kan gjelde andre innretninger på norsk sokkel. Både COSL og andre selskaper er nå i gang med arbeid for å ivareta denne nye kunnskapen.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064