Gå til hovedinnhold

PDF av regelverk (for utskrift)

Forskrifter etter 1.1.2019

Rammeforskriften 
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift

 

 

 

 

 

Forskrifter før 1.1.2019

Rammeforskriften 
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift

 

Forskrifter før 1.1.2018

Rammeforskriften 
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift

 

 

Forskrifter før 1.1.2017

Rammeforskriften 
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift

 

 

Forskrifter før 1.1.2016

Rammeforskriften 
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift

 

Forskrifter før 1.1.2015

Rammeforskriften (merk: sist endret 24.5.2013)
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift


Forskrifter før 1.1.2014

Rammeforskriften (sist endret 24.5.2013)
Veiledning til rammeforskriften (sist endret 24.5.2013)

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift
 

Forskrifter før 1.1.2013

Rammeforskriften
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Teknisk og operasjonell forskrift
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift


Forskrifter før 1.1.2011

Rammeforskriften
Veiledning til rammeforskriften

Styringsforskriften
Veiledning til styringsforskriften

Opplysningspliktforskriften
Veiledning til opplysningspliktforskriften

Innretningsforskriften
Veiledning til Innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften
Veiledning til aktivitetsforskriften

Midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Veiledning til midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Lovspeil
Vi har valgt å legge den økonomiske og administrative konsekvensvurderingen av det felles regelverket som trådte i kraft 1.1.2011 ut som et lovspeil,

Selv om vurderingen er fra 2008 og således ikke er helt oppdatert på absolutt alle områder med hensyn til endringene som trådte i kraft 1.1.2011, er den likevel et nyttig hjelpemiddel.