Gå til hovedinnhold

Mer kunnskap om brannbeskyttelse

Petroleumstilsynet har i noen år gjennomført et prosjekt som har hatt som mål å utvikle en prøvemetode for å bestemme termiske egenskaper for passiv brannbeskyttelsesmaterialer. Rapporten fra prosjektet er nå klar.


Hovedmålet har vært å finne temperaturavhengige termiske data for passiv brannbeskyttelsesmaterialer, for å kunne utføre branntekniske beregninger av påføringstykkelser. Dette er spesielt utfordrende for svellende materialer hvor k-verdien varierer under varmeeksponering.

Metoden som er foreslås i rapporten inkluderer en prøveovn, og matematisk analyse av prøvestykket for å bestemme de termiske egenskapene.

Planen videre er å få bygget prøveovn og teste ut forslaget. Et felles industriprosjekt vurderes foreslått for det videre arbeidet.

Prøvemetoden og resultatet av prosjektet så langt blir presentert på en konferanse i Italia i mars.

Last ned prosjektrapport:  ’Thermal properties of passive fireprotection material, proposal of test methodes’

Gjennomføringen av prosjektet har vært et samarbeid mellom Petrell AS og Norges branntekniske laboratorium i Trondheim.


Kontaktinformasjon
Harald Thv. Olstad, sjefingeniør

Epost: Harald.Olstad@ptil.no