Gå til hovedinnhold

Ny rapport om branntekniske krav til materialer på petroleumsinstallasjoner offshore.

Oppdatert versjon av rapporten Branntekniske krav til materialer offshore fra SP Fire Research er nå publisert. Denne gir anbefalinger om hvilke branntester og testkriterier som bør brukes for å dokumentere brannegenskapene til ulike produkter og materialer


I 2008 ga SP Fire Research ut rapporten Branntekniske krav til materialer offshore, der det ble gitt anbefalinger om hvilke branntester og testkriterier som bør brukes for å dokumentere brannegenskapene til ulike produkter og materialer. I etterkant har deler av relevant regelverk og standarder blitt revidert, og en oppdatert versjon er nå publisert.

Rapporten Recommendations for documentation of reaction-to-fire properties of materials offshore er en utvidet og revidert versjon av rapporten fra 2008. 

Rapporten gir retningslinjer og anbefalinger for hvilke krav som bør stilles til dokumentasjon av materialer offshore med hensyn til branntekniske egenskaper, og hvordan denne dokumentasjonen bør vurderes. Retningslinjene er i henhold til innretningsforskriften med veiledning, og har til hensikt å utfylle og gi en presisering av dette regelverket.