Gå til hovedinnhold

Hendelser i forbindelse med dykking - 2013

I 2013 ble det rapportert om én hendelse med mindre alvorlig personskade og sju tilløp til faresituasjon ved metningsdykking i forbindelse med petroleumsvirksomhet. Det viser Ptils rapport fra dykkedatabasen DSYS.


Årets rapport inneholder statistikk og analyser basert på data fra perioden 1985-2013.

Aktivitetsnivå
I 2013 var aktivitetsnivået for metningsdykking* på 96.005 manntimer i metning. Dette er mer enn en fordobling av aktivitet sammenlignet med 2012. Det er også forventet et relativt høyt aktivitetsnivå i 2014.

I 2013 var det liten aktivitet (157 manntimer i vann) knyttet til overflateorientert* dykking på norsk sokkel. Aktivitetsnivået for overflateorientert dykking er generelt vesentlig lavere enn for metningsdykking og har vært på et lavt nivå de siste 20 årene.

* Definisjoner: 
Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkerfartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Få personskader
DSYS-oversikten viser at det har vært et relativt lite antall personskader knyttet til metningsdykking de siste 25 årene.

I 2013 var det rapportert én hendelse i form av mindre alvorlig personskade. Den vare relatert til medisinsk behandling av infeksjon på kinn. Det ble rapportert om én førstehjelpsbehandling ved behandling av hoven ankel.

Ett alvorlig tilløp til faresituasjon
Av sju rapporterte tilløp til faresituasjon var ett tilløp alvorlig ved at det skjedde en ukontrollert låring av klokken ved nedsenking gjennom moonpool. Les mer om Ptils gransking av hendelsen på her