Gå til hovedinnhold

Rapport: Hendelser i forbindelse med dykking - 2011

I 2011 ble det rapportert åtte mindre alvorlige personskader og ett tilløp til faresituasjon ved metningsdykking i forbindelse med petroleums-virksomhet. Det viser Ptils rapport fra dykkedatabasen DSYS.


Årets rapport inneholder statistikk og analyser basert på data fra perioden 1985-2011.


Aktivitetsnivå
I 2011 var aktivitetsnivået for metningsdykking* på 48.106 manntimer i metning. Dette er en liten reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med 2010. Det er forventet et høyere aktivitetsnivå i 2012.

I 2011 var det ingen overflateorientert* dykking på norsk sokkel. Aktivitetsnivået for overflateorientert dykking er generelt vesentlig lavere enn for metningsdykking.


* Definisjoner:
Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkerfartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.


Få personskader
DSYS-oversikten viser at det har vært et relativt lite antall personskader knyttet til metningsdykking de siste 25 årene.

I 2011 var det rapportert åtte hendelser i form av mindre alvorlig personskade:

  • Sårskader på hender (4)
  • Overbelastning av håndledd eller rygg ved ensidig arbeid (2)
  • Infeksjon i finger og albue (2)

I tillegg var det rapportert ett tilløp til faresituasjon ved at en løftewire røk under løfting av et beskyttelsesdeksel.


Troverdig statistikk
Det er Ptils inntrykk at rapportene gir et reelt bilde av antallet personskader ved denne typen dykking de senere årene.

Statistikken viser at det er få alvorlige hendelser som dødsfall og trykkfallsyke i perioden 1985 til 2011. Siste dødsfall tilknyttet metningsdykking var i 1987.

Rapportering til DSYS skjer på følgende måte:

  • Gjennom meldinger på NAV-skjema (styringsforskriften § 31).
  • Gjennom meldingsskjema i vedlegg NORSOK U-100, A3.
  • Via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene (elektronisk link finnes i veiledning til Styringsforskriften § 35).