Gå til hovedinnhold

Rapportering

Skjema for innrapportering av data til oss er samlet her.


Telefon: 51 87 32 00 (døgnbemannet)
Faks: 51 87 15 26  

E-post: varsling@ptil.no

Det er klart definert i regelverket hva som skal meldes og varsles til oss, se Styringsforskriften, kapittel 8.

Digitalisering av innrapportering
Vi arbeider med å digitalisere innrapportering fra næringen til oss. Så langt er skjema for innrapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystem (CODAM) klar til å tas i bruk.