Gå til hovedinnhold

Rapportsamling

Her finner du sentrale, faglige rapporter knyttet til aldring og levetidsforlengelse.


I perioden 2006-2012 arbeidet en egen tverrfaglig gruppe i Ptil med å koordinere aktivitetene i forhold til aldring og levetidsforlengelse. Arbeidet har bestått i å identifisere og kartlegge de aspektene av aldring som reduserer sikkerheten for en installasjon.  Spesielt har vi i dette arbeidet sett på hovedsikringsfunksjoner og storulykkesrisiko.

Rapporter:

2012
Structural Integrity Barrier Management Capability Maturity Model

2010:
Ageing and life extension for offshore facilities in general and
for specific systems

2009:
Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring av aldring og levetidsforlengelse

2008:
Ageing of Offshore Concrete Structures
Vedlikehold for aldrende innretninger - en utredning

2007:
Requirements for Life Extension of Ageing Offshore Production Installations
Materials Testing of Decommissioned Offshore Structures
Report on work on ageing structures
Revised Structural Integrity Management Capability Maturity Model incorporating sub-processes for life extension

2006:
Safety and Inspection Planning of Older Installations
Recommendations for design life extension regulations
Aging Management and Life Extension in the US Nuclear Power Industry 
Condition Monitoring of Passive Systems, Structures, and Components
Performance Monitoring of Systems and Active Components
Material risk - ageing offshore installations

2005 og tidligere:

Thesis on extending the life of existing offshore structures (2005)
Joining methods - technological summaries(2005)
Ageing rigs - Review of major accidents Causes and barriers (2003)