Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 1. september 2010

Temaer som ble diskutert på møtet var blant annet status for arbeidet med nytt HMS-regelverk og gjennomgang og oppsummering av studie av regelverksutviklingsprosessen i Regelverksforum.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Lenker:

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no