Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 3. september 2009

Regelverksforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 3. september 2009. Blant sakene som ble diskutert var regelverksprosjektet, restitusjon og hvile, miljøvernmyndighetenes arbeid med radioaktivitet, regelverksopplæring og standardisering/normering.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og helsemyndighetene.

Lenker:

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no