Gå til hovedinnhold

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger

Last ned oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger.


Der regelverket ikke sier noe om innsendelsesmåte, anbefaler vi bruk av «Authority Communication» i License2Share (L2S). L2S er en sikker løsning for elektronisk kommunikasjon, og dokumenter er ansett som offisielt oversendt Ptil når de er rutet fra «Authority Communication» i L2S til hovedadressen. 

Se også styringsforskriften § 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger.

Opplysninger som sendes inn, bør normalt være endelige dokumenter. Det fremgår av § 24 at dokument skal være en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde.