Gå til hovedinnhold

Karlene H. Roberts: God sikkerhetskultur forebygger ulykker

Utvikling av organisasjonskulturer med pålitelige og effektive mønstre for samhandling mellom kompetente ledere og fagfolk, som tør å utfordre hverandre, er en forutsetning for å forebygge storulykker, poengterer professor Karlene H. Roberts ved University of California, Berkeley.


Karlene H. Roberts (bildet), som var hovedtaler under Sikkerhetslunsjen på ONS, har i en årrekke forsket på robuste organisasjoner - High reliability organisations (HRO).

Slike organisasjoner kjennetegnes ved en spesielt godt utviklet sikkerhetskultur som gir færre uønskede hendelser enn hva andre selskaper normalt har.

Forskningen har bekreftet at mens alle organisasjoner før eller siden vil oppleve ulykker, er det noen som er bemerkelsesverdig dyktige i å unngå dem.

Utgangspunktet for forskningen har vært militær luftfart og kjernekraftindustrien - organisasjoner som gjerne håndterer komplekse og krevende teknologier, men Roberts viste i sitt foredrag at teoriene er lett overførbare til blant annet petroleumsindustrien.

Det sentrale begrepet i HRO er robusthet, blant annet gjennom innføring og implementering av organisatorisk redundans og evnen til å skifte operasjonsmodus i takt med skiftende krav til ytelse, i arbeidsformer og arbeidsprosesser.

Les også: Sikkerhetslunsjen under ONS: - Risikoen for en storulykke er alltid tilstede