Gå til hovedinnhold

Notat om risikostyring

Ptil har utviklet et notat om integrert og helhetlig risikostyring i petroleumsindustrien. Målet er å bidra til at selskapene i virksomheten videreutvikler egen risikostyring.


Foto fra offshoremiljø

Notatet «Integrert og helhetlig risikostyring i petroleumsindustrien» har følgende hovedpunkter:

Forbedring av praksis
I notatet tar vi opp sentrale temaer sett fra vår side, med utgangspunkt i blant annet innspill fra næringen. Notatet er ment å bidra til en forbedring av praksis, innenfor rammene av dagens regelverk.

Vi oppfordrer partene til aktiv bruk av notatet i selskapene og mellom selskaper. Spesielt bør ledere og beslutningstakere bruke notatet som et innspill i sitt arbeid med risikostyring.