Gå til hovedinnhold

Rapport: Styring av storulykkesrisiko og virksomhetsstyring

Ptil har i to år ført tilsyn med hvordan ledelsen i 11 ulike selskaper holder oversikt over og arbeider for å redusere storulykkesrisiko. Funnene fra denne tilsynsaktiviteten blir nå oppsummert i en samlerapport.


Tilsyn med styring av storulykkesrisiko i et virksomhetsstyringsperspektiv er en del av Ptils hovedprioritering Ledelse og storulykkesrisiko.

Les mer om våre hovedprioriteringer for 2012.

Ptils tilsynsaktivitet styring av storulykkesrisiko i et virksomhetsstyringsperspektiv har vært rettet mot 11 ulike selskaper og har pågått siden 2008.

Målet har vært å få innsyn i hva selskapsledelsen baserer seg på for å holde nødvendig oversikt over storulykkesrisiko som selskapet er eksponert for, og hva selskapsledelsen foretar seg på dette grunnlaget.

Behov og plikt
En storulykke er en trussel for selskapenes måloppnåelse og for samfunnet. Styring av storulykkesrisiko representerer derfor både et behov og en plikt for selskapene. Denne tilsynsaktiviteten setter søkelyset på selskapenes eget behov for risikostyring og egenmotiverte satsing på styring av storulykkesrisiko.

Granskninger etter større industrielle ulykker i utlandet har vist at de beslutninger som selskapsledelsen tar i styring av virksomheten, uten at det er tilsiktet, kan bidra til forvitring av sikkerhetskritiske barrierer.

Robusthet
Granskningene viser også at nødvendig oversikt over og forståelse av selskapets ”helsetilstand” kan være mangelfull og at selskapsledelsen kan overvurdere selskapets robusthet med hensyn til storulykkesrisiko. Disse erfaringene er sentrale i denne tilsynsaktiviteten.

Tilsynsaktiviteten tar utgangspunkt i at selskapene evaluerer praksis og forbedringsområder med hensyn til blant annet:

Det er nå utarbeidet en rapport som oppsummerer Petroleumstilsynets vurderinger etter dette tilsynet på tvers av de 11 selskapene som det ble rettet mot siden 2008.

Last ned rapporten