Gå til hovedinnhold

Strømsvikt på innretninger

Flere tilfeller av alvorlig strømsvikt på innretninger på norsk sokkel i 2010 ga økt sikkerhetsrisiko.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011"

I 2010 fikk Ptil melding om flere tilfeller av alvorlig strømsvikt på produksjons-innretninger til havs. I noen situasjoner oppsto full ”black-out”, som vil si at både hovedkraft og nødkraft falt ut. 

Sjefingeniør Eivind Sande i Ptil sier at det i utgangspunktet ikke er en alvorlig trussel mot sikkerheten om hovedkraftforsyningen faller ut. 

- Systemene er konstruert slik at prosessene går til sikker tilstand dersom kraften blir borte. Likevel vil enhver ikke-planlagt uregelmessighet i produksjonen innebære økt risiko. Derfor må strømbrudd unngås, sier han. 

- Omfattende strømsvikt vil som regel føre til produksjonsstans. I tillegg til sikkerhetsrisikoen, medfører stansingen dermed også et økonomisk tap. Bortfall av nødkraft i forbindelse med en hendelse reduserer muligheten for å gjennomføre beredskapsmessig viktige funksjoner på en tilstrekkelig robust måte, og skal derfor ikke skje. 

Absolutt behov
Det kan ta tid å få kraftproduksjonen og alle systemer i gang igjen. I ett av tilfellene i 2010 var innretningen uten strøm i nærmere to døgn. 

Sikker strømtilførsel er en betingelse for at en innretning kan fungere. Enten strømmen kommer i kabel fra land, eller fra egne generatorer på innretning, trengs det strøm både til de mange arbeidsprosessene som foregår om bord - og til belysning, oppvarming, kjøkken, ventilasjon og sanitæranlegg. 

I tillegg skal innretningen være utstyrt med nødkraft som skal holde i gang viktige systemer (nødlys, kommunikasjon, sikringssystemer) når hovedkraft ikke er tilgjengelig - også i en evakueringssituasjon. 

Mørkt og kaldt
For personellet om bord kan strømsvikt være problematisk. 

- Nødvendig belysning for å arbeide og ferdes på innretningen kan bli borte, noe som kan gi økt risiko for skader. Om strømsvikten varer lenge, blir det etter hvert kaldt i arbeids- og oppholdsrom, inneluften blir dårlig og en får utfordringer ved at toaletter ikke fungerer. I en slik situasjon kan det være nødvendig å redusere bemanningen på innretningen til et minimumsnivå, sier Sande. 

Ptil vil nå styrke tilsynet. Målet er å iverksette tiltak som får den ansvarlige til å håndtere utfordringene med å sikre strømforsyningen på innretningene, spesielt med tanke på nødkraft.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011"