Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 2000 - 2009

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2009.