Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 2002 - 2011

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2011.