Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminar om RNNP ergonomi

16. oktober ble det avholdt miniseminar om RNNP ergonomi i regi av Ptil. Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelig på nett.


Hensikten med seminaret var å presentere resultater fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) ergonomiindikatoren 2011 og fra RNNP spørreundersøkelsen 2011. I tillegg var målsettingen å oppnå en erfaringsutveksling med representanter og ergonomer fra næringen vedrørende arbeidet med RNNP.

Avspark
Seminaret skulle også være avspark for RNNP ergonomiindikatoren 2012. For Ptil var det også viktig å gi innspill til næringen om hvordan kvaliteten i rapporteringen kan forbedres, for derigjennom å oppnå økt nytteverdi av resultatene både for det enkelte selskap, for næringen og for Ptil.

Øyvind Lauridsen fra Ptil ga innledningsvis en presentasjon av RNNP historikken, og satte ergonomi indikatoren og RNNP spørreskjema inn i en større sammenheng.

Resultater 2011
To ergonomer fra selskapene var invitert til å fortelle om hvordan de samler inn, og bruker data i forbindelse med RNNP. Disse innleggene bidro også til erfaringsutveksling og dialog med deltagerne i salen.

Trond Eirik Fosse, ergonom i Statoil ga en innføring i hvordan Statoil samler inn data til RNNP ergonomiindikatoren, og hvordan resultatene brukes i etterkant.

Lindis Knudsen Haaland, ergonom og konsulent, ga en innføring i hvordan hun samler inn data til RNNP ergonomiindikatoren i to av virksomhetene hun er innleid til, og hvordan disse to virksomhetene anvender resultatene i etterkant.

Ptil, ved Anne Sissel Graue og Brit Gullesen, presenterte resultater fra RNNP ergonomiindikatoren 2011 og spørreskjemaundersøkelsen 2011.

Arbeidsgruppe
Deltagerne på seminaret ga uttrykk for å kjenne seg igjen i resultatene som ble lagt fram. RNNP vurderingsskjema for ergonomiindikatoren med veiledning som skal brukes i rapporteringen for 2012 ble gjennomgått og diskutert.

Det kom blant ønske fra deltagerne om at føringer fra Ptil vedrørende utfylling av skjemaet blir omtalt på selve skjemaet.

Ptil informerte om at det planlegges å etablere en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra næringen, som tar arbeidet med videreutvikling av metoden og skjemaet videre.


Kontaktpersoner i Ptil:
Anne Sissel Graue
Anne.Sissel.Graue@ptil.no

Brit Gullesen
Brit.Gullesen@ptil.no