Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil ASA – Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 23.10.2012 til 25.10.2012 to tilsynsaktiviteter på Hammerfest LNG.


Den ene aktiviteten var rettet mot storulykke og den andre aktiviteten omfattet selskapets arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte grupper.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Hammerfest LNG har etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhet er fult ut forsvarlig. Styring av kapasitet og kompetanse inngikk også som en del av dette.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til helsefarlige kjemikalier.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til ansvarsforhold for videreføring av erfaringer i analysearbeidet.


Brev til Statoil Petroleum ASA
Tilsynsrapport – Hammerfest LNG

Journal 2012/1380