Gå til hovedinnhold

Sammendragsrapport sokkel - 2013

En oppsummering av de viktigste funnene i utviklingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet i 2013.


Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler, for å forenkle tilgangen til innholdet.

SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2013

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 1 og 2
 Metode  Kapittel 3
 Resultater etter tema:
 Spørreundersøkelse

 Kapittel 5

 Årsaksforhold og tiltak knyttet til  konstruksjonsrelaterte hendelser  Kapittel 6
 Risikoindikatorer
 - Helikoptertransport
 Kapittel 7

  Risikoindikatorer
  - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
  Kapittel 8

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 9

  Alvorlige personskader

 Kapittel 10

  Risikoindikatorer
  - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

  Kapittel 11

  Andre indikatorer

 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp

  Kapittel 12
 

  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller   Side 3
   Oversikt figurer  
  Side 3