Gå til hovedinnhold

Sammendragsrapport sokkel - 2012

En oppsummering av de viktigste funnene i utviklingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet i 2012.


Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler, for å forenkle tilgangen til innholdet.

SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2012

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 1 og 2
 Metode  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Helikoptertransport

 

 Kapittel 5

 Risikoindikatorer
 - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 6

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 7

 Alvorlige personskader

 Kapittel 8

 Risikoindikatorer
 - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 9

 Andre indikatorer

 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp

 Kapittel 10
 

 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 4
Oversikt figurer  Side 4