Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for Askeladden

KCA Deutag Drilling Norge AS har fått samsvarsuttalelse (SUT) for Askeladden.


KCA Deutag Drilling Norge AS fikk 25. oktober 2017 Ptils samsvarsuttalelse for Askeladden.

Askeladden er en oppjekkbar boreinnretning av typen Gusto MSC CJ70-X150-ST CAT-J (Cat J).

Innretningen er bygget i Sør-Korea av Samsung Heavy Industries og ferdigstilt i 2017. Den er eid av utvinningstillatelse 050 (Gullfaks) og opereres av KCA Deutag Drilling Norge AS. Askeladden er registrert i Norge og klasset i DNV GL.

Til sammen har nå 64 flyttbare innretninger samsvarsuttalelse fra Ptil.

Samsvarsuttalelsen innebærer at Askeladden og relevante deler av KCA Deutag Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at KCA Deutag Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt slik at vilkår og forutsetninger i vedtaket blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden for Askeladden har vi ført tilsyn innenfor flere fagområder:

Styringstilsyn i 2016

Logistikk, boring og vedlikeholdsstyring

Teknisk sikkerhet, elektriske anlegg og arbeidsmiljø

Logistikk

Beredskap

Boring og brønn og arbeidsmiljø

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77