Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for Deepsea Stavanger

Odfjell Drilling har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Stavanger.


Deepsea Stavanger er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygget ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd i Sør-Korea. Innretningen, som eies og opereres av Odfjell Drilling, ble levert i 2010 og har vært i virksomhet utenfor vestkysten av Afrika og på britisk sokkel. Deepsea Stavanger er registrert i Singapore og har klasse i DNV GL.

Odfjell har nå inngått kontrakt med Wintershall Norge AS om bruk av Deepsea Stavanger til boring og brønnaktiviteter på Mariafeltet. 


Deepsea Stavanger

Til sammen har nå 62 flyttbare innretninger samsvarsuttalelse fra Ptil.

Samsvarsuttalelsen innebærer at Deepsea Stavanger og relevante deler av Odfjells organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt slik at vilkår og forutsetninger i vedtaket blir ivaretatt.


Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden for Deepsea Stavanger har vi ført tilsyn innenfor flere fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

Arbeidsmiljøforhold
Bærende konstruksjoner
Logistikk
Boring og brønnteknologi
Vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet og elektrisk anlegg
Arbeidsmiljø (oppfølging)
Helikopterdekk
Beredskap

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77