Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse (SUT) for Scarabeo 8

Ptil ga 4.5.2012 Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8.


Scarabeo 8 er en halvt nedsenkbar boreinnretning av Moss CS 50 MkII-design. Den er bygget ved Fincantieri Shipyard i Palermo, Italia og ferdigstilt ved Westcons verft i Ølensvåg i Rogaland i 2011.

Innretningen er vinterisert, altså utrustet for operasjoner i arktiske farvann. Den er designet for å kunne arbeide på vanndyp fra 70 til 3050 meter.

Scarabeo 8 (bildet) eies og drives av Saipem SpA Norwegian Branch.

Innretningen er registrert på Bahamas og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

SUT er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Scarabeo 8 innenfor regelverkets rammer. Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Saipem SpA Norwegian Branch sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt. 

Tilsyn i forbindelse med saksbehandlingen av søknad om samsvarsuttalse for
Scarabeo 8:
Tilsyn med vedlikeholdsstyring, elektro- og sikkerhetssystemer - Scarabeo 8
Tilsyn med arbeidsmiljø – Scarabeo 8
Tilsyn med beredskap og helikopterdekk på Scarabeo 8
Tilsyn med maritime systemer og bærende konstruksjoner for Scarabeo 8

 

  

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77