Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til North Atlantic Management As for West Linus

Den oppjekkbare riggen West Linus har fått Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT).


Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Vedtak
West Linus og relevante deler av North Atlantic Management As organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic Management As sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden West Linus gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

Arbeidsmiljø
Logistikk
Teknisk sikkerhet, boresystemer og beredskap
 

Journal 2012/220