Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring av letebrønn 7225/3-2

Total E&P Norge AS (Total) har fått samtykke til boring av letebrønn 7225/3-2 med den flyttbare innretningen Leiv Eiriksson.


Total er operatør for utvinningstillatelse 535 i blokk 7225/3 i Barentshavet. Samtykket gjelder boring av letebrønn 7225/3-2i et prospekt kalt Norvarg 2.

Vanndypet på stedet er 380 meter. 
Brev til Total

Journal 2012/1869


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77