Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring med Maersk Guardian - brønn 2/8-18 S

Samtykket gjelder boring av letebrønn 2/8-18 S som tilhører utvinningstillatelse 440.


Den planlagte posisjonen av brønnen er:

N 56°22’ 48.289”
Ø 03°22’ 55.010”

Vanndyp på stedet er cirka 69 meter.

Forventet oppstart for operasjonen er i slutten av mars 2012.

Aktiviteten har en varighet på mellom 58 og 142 dager, avhengig av resultatet av boringen.



Mærsk Guardian er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986. Den opereres av Maersk Drilling Norge AS.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2002.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77