Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun etter operatørskifte

Vi har gitt Point Resources samtykke til bruk av innretningene på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun i forbindelse med at selskapet overtar operatørskapet fra ExxonMobil.


ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) og Point Resources AS (Point Resources) inngikk i mars 2017 en avtale om overdragelse av ExxonMobils opererte felt på norsk kontinentalsokkel til Point Resources.

Endring av operatør innebærer at denne må søke om samtykke til bruk av innretningene. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Ptils tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket, og er først og fremst basert på vår vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.

Ptil har nå gitt Point Resources samtykke til bruk av innretningene på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun.

***
Balder
Balder er et oljefelt i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er om lag 125 meter. Feltet er bygget ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagringsskip, Balder FPSO. Plan for utbygging og drift (PUD) for Balder ble godkjent i 1996 og produksjonen startet i 1999.

Ringhorne
Ringhorne er en del av Balderfeltet. Ringhorne ligger ni kilometer nord for Balder FPSO, og er bygget ut med en kombinert bolig-, bore- og brønnhodeinnretning (Ringhorne). Ringhorneinnrentningen er knyttet til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport. Produksjonen fra Ringhorne startet i 2003.

Ringhorne Øst
Ringhorne Øst er et oljefelt nordøst for Balder i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er om lag 130 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) for Ringhorne Øst ble godkjent i 2005. Feltet er knyttet til Ringhorne-innretningen og startet produksjonen i 2006. Feltet er bygget ut med fire produksjonsbrønner boret fra Ringhorne-innretningen på Balder.

Jotun
Jotun er et oljefelt 25 kilometer nord for Balder i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden er 126 meter. Feltet ble bygget ut med Jotun A, et kombinert produksjons- og lagerskip (FPSO), og brønnhodeinnretningen Jotun B. Produksjonen startet i 1999 og pågikk fram til slutten av 2016.

Ifølge disponeringsvedtaket skal Jotun B fjernes innen 2019. Jotun A blir brukt videre av Balder, Ringhorne og Ringhorne Øst, fram til disse feltene slutter å produsere. Jotun A skal fjernes innen 2023.

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77