Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Rowan Stavanger

Ptil gjennomførte en tilsynsaktivitet med bistand fra Sjøfartsdirektoratet hvor beredskapsmessige forhold ble gjennomgått ombord på innretningen Rowan Stavanger.


Bakgrunn
Rowan Drilling UK (Rowan) skal operere innretningen på norsk kontinentalsokkel.

Ptils aktivitet ble utført som et ledd i behandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Innretningen skal i første omgang benyttes som ren boliginnretning på Yme feltet, men innretningen vil senere være aktuell for boreaktivitet på norsk sokkel.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere organisasjon, styringssystem og tekniske forhold på innretningen relatert til fagområdet beredskap, opp mot gjeldende krav i regelverket. 

Resultat
Tilsynet avdekket 17 avvik fra regelverkskrav.

Avvikene er knyttet til:

 • sikring av løst inventar og utstyr i boligkvarter
 • kompetanse, trening og familiarisering i beredskapsoppgaver og -utstyr om bord
 • skilting av rømningsveier
 • nødleidere til sjø
 • tilgjengelighet av utstyr på brannstasjoner
 • nødbelysning
 • flåter
 • merking av brannstasjoner
 • røykdykkerutstyr
 • CO2-brannslukkingsapparat ved helidekk
 • brannslange
 • livbåter
 • belysning under evakuerings- og redningsmidler
 • bruk av norsk språk i dokumenter om bord
 • manglende informasjonsoppslag på innretningen
 • manglende trykkluftapparat ved inngang til radiorom
 • branndør til CCR
   

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064