Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boliginnretningen Floatel Superior

Ptil gjennomførte i perioden 4.-6.10. 2010 tilsyn innenfor flere ulike fagområder på boliginnretningen Floatel Superior. Tilsynet er en del av del av saksbehandlingen knyttet til søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.


Ptil førte i uke 40 tilsyn med arbeidsmiljø- og helsemessige forhold, beredskap, vedlikehold, konstruksjonssikkerhet, logistikk, elektro- og sikkerhetssystemer om bord på boliginnretningen Floatel Superior.

Bakgrunn
Floatel Superior er en halvt nedsenkbar, DP-klasset bolig- og konstruksjonsinnretning levert av Keppel Fels i Singapore i mars 2010. Floatel Superior skal drives av Floatel International AB med prosjektkontor i Norge og teknisk og administrativ støtte fra hovedkontoret i Gøteborg.

Les også:Brev til Floatel International angående SUT-søknad for Floatel Superior (pdf)

Tilsynet er en del av saksbehandlingen knyttet til søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) fra Floatel International AB for boliginnretningen Floatel Superior, og ble gjennomført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og Helsetilsynet i Rogaland.

Tilsynet ble gjennomført ombord på Floatel Superior mens innretningen hadde en kort stopp offshore Las Palmas, underveis til Norge. Aktiviteten bestod av samtaler og gjennomgang av styrende dokumenter samt verifikasjon på innretningen.

Resultat
Resultatene fra tilsynet er oppsummert i flere rapporter fordelt på områdene

  • Arbeidsmiljø og logistikk
  • Helikopterdekk
  • Maritime forhold
  • Elektro- og sikkerhetssystemer
  • Beredskap
  • Vedlikeholdsstyring

Samtlige rapporter inneholder påviste avvik i forhold til regelverket. Ptil har bedt om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77