Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring, elektro- og sikkerhetssystemer - Scarabeo 8

Ptil førte i perioden 6.3.2012-8.3.2012 tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8, rettet mot elektro-systemer, sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring.


Tilsynet inngår som en del av saksbehandlingen av søknad om samsvarsuttalse for Scarabeo 8.

Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) har ansvaret for byggingen av innretningen, og skal stå for den daglige driften av den på norsk kontinentalsokkel. Innretningen skal benyttes som boreinnretning for Statoil og senere for ENI i Barentshavet.

Bakgrunn
Scarabeo 8 er en ny flyttbar boreinnretning og innretningen var ved tidspunktet for tilsynet oppankret i fjorden utenfor verftet i Ølen. Det pågikk her installasjon, ferdigstillelse og testing av systemer og utstyr.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere tekniske og styringsmessige forhold på innretningen innen de aktuelle fagområdene som var gjenstand for Ptils verifikasjoner.

Resultat
Tilsynet ble utført i form av verifikasjoner og stikkprøvekontroller på innretningen, samt gjennomgang av selskapets styrende dokumenter og prosedyrer, i tillegg til samtaler med involvert personell. Aktiviteten bestod også i gjennomgang av prosjektdokumenter og verifikasjoner av tekniske forhold om bord på innretningen.

Aktiviteten avdekket at det var flere avvik og forbedringspunkter fra regelverkets krav innen vedlikeholdsstyring, risiko- og barrierestyring og elektro- og sikkerhetssystemene om bord.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77