Gå til hovedinnhold

Tilsyn med West Hercules

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte den 27.2.2013 tilsyn innen risiko- og barrierestyring,teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk, oppfølging av betingelser gitt i vedtaket for SUT og vinterisering på West Hercules.


Tilsynet var en oppfølging av tidligere tilsyn i forbindelse med utstedelsen av SUT for innretningen.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å følge opp risiko- og barrierestyring, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, verifisere tidligere tilsynsrapporter og NAD’s svar på disse, logistikk,oppfølging av betingelser gitt i vedtaket for SUT. I tillegg ble det gjort en oppfølging av vinteriseringprosjektet som bestod av verifisering innen utvalgte deler av tekniske, operasjonelle og styringsmessige forhold på innretningen.
 
Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • eksplosjonsstudie og vinterisering
 • merking av utstyr og komponenter
 • historikk i vedlikeholdsstyringssytemet
 • preservering av utstyr
 • utblåsingssikring og annet trykkontrollutstyr
 • plassering av utstyr

 Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • risiko- og barrierestyring 
 • områdeklassifisering
 • batterinødlys
 • branndetektorer og system for oppsamling av mindre oljelekkasjer
 • operasjonelle kriterier for løfteutstyr
 • nødnummer

Brev til North Atlantic Norway Limited
Tilsynsrapport – West Hercules

Journal 2012/1282

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064