Gå til hovedinnhold

Forlenga levetid for Oseberg C

Statoil har fått samtykke til forlenga bruk av Oseberg C med tilhøyrande røyrledningar fram til mars 2031.


Oseberg C-innretninga er ei integrert produksjons-, bore- og bustadsinnretning og ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, på om lag 100 meter havdjup.

Samtykket er gitt blant anna på bakgrunn av Statoil sin dokumentasjon av vurderingar som konkluderer med at innretninga kan drivast vidare sikkerheitsmessig forsvarleg og i samråd med krav i regelverket

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00