Gå til hovedinnhold

Lundin får samtykke til leiteboring

Vi har gitt Lundin Norway as (Lundin) samtykke til leiteboring av brønn 7219/12-2 S og 7219/12-2 A i Barentshavet.


Brønnane som skal borast ligg i blokk 7219/12 i utvinningsløyve 533.

Borelokasjonen vil ha dei geografiske koordinatane:

  • 72° 5' 12.63'' N
  • 19° 59' 10.08'' A

Havdjupna på staden er 338 meter og er planlagd starta i september.

Brønnane skal borast med Leiv Eiriksson, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig.

Leiv Eriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77