Gå til hovedinnhold

Lundin har fått samtykke til leteboring i blokk 8/5

Lundin Norway AS (Lundin) har fått samtykke til boring av letebrønn 8/5-1 i den sørlige delen av Nordsjøen. Brønnen skal bores med den flyttbare innretningen Mærsk Guardian.


Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Lundin samtykke til leteboring av brønn 8/5-1. Hensikten med boringen er å undersøke potensialet i et prospekt i utvinningstillatelse 453S, hvor Lundin er operatør.

Boringen er planlagt startet 13.1.2013 og vil ha en varighet på minst 54 dager. Dersom det blir gjort funn i brønnen, vil det bli gjennomført produksjonstest, og den samlede varighet av aktiviteten kan bli opp til 108 dager.

De geografiske koordinatene til brønnen vil være:

57° 33’ 43.83” N
03° 34’ 49.67” Ø

Borelokasjonen befinner seg ca 165 km SV for Egersund. Havdypet på stedet er 72 meter.
 

© Maersk Drilling

Brønnen skal bores med den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Guardian (bildet). Innretningen ble bygget i1986 ved Hiatchi Zosen i Japan. Maersk Guardian eies av Maersk Drilling og opereres av Maersk Drilling Norge AS' hovedkontor i Stavanger. Innretningen er registrert i Singapore og har klasse hos Lloyds. Den fikk samsvarsuttalelse fra Ptil i november 2002.


Journal 2012/1737

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77