Gå til hovedinnhold

Nytt samtykke til bruk av innretningene på Glitne

Statoil har fått nytt samtykke til bruk av Glitne, som omfatter produksjons- og lagringsinnretningen Petrojarl 1 med tilhørende undervannsbrønner.


Produksjonen på Glitnefeltet startet i 2001. Tilleggsressurser som er oppdaget i feltet har imidlertid gjort det mulig å drive feltet lenger enn opprinnelig planlagt.

Feltet er bygd ut med produksjons- og lagringsinnretningen Petrojarl 1, som er knyttet til seks produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på havbunnen.

På bakgrunn av de opplysningene Statoil har gitt om analyser og vurderinger av innretningenes tilstand, status for håndtering av avvik og lignende, har Petroleumstilsynet gitt Statoil nytt samtykke som gjelder fram til 31.5.2013, da innretningene forventes å være fjernet fra feltet.

Glitne ligger i blokkene 15/5 og 15/6 i den midtre delen av Nordsjøen og omfattes av utvinningstillatelsene 048 B og 029 B. Feltet ligger om lag 40 km nord for Sleipnerfeltet.  
 

 Petrojarl 1 (kilde: StatoilHydro)


Petrojarl 1 (bildet) ble bygget i 1986 ved NKK Shipyard i Japan. Innretningen opereres av Teekay Petrojarl Production AS. Den er registrert i norsk skipsregister og har klasse i DnV. Petrojarl 1 fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i april 2008


Journal 2012/611

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77