Gå til hovedinnhold

Samtykke – brønnintervensjon på Tordis og Vigdis

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av Island Constructor for lette brønnintervensjonsaktiviteter på Tordis og Vigdis.


Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold der en kabel føres direkte gjennom sjø og ned i brønn uten bruk av stigerør, i motsetning til når et slikt arbeid utføres fra en borerigg.

Planlagt oppstart for brønnintervensjonskampanjen er 1. november 2012. Samtykket gjelder fram til 1. september 2013.

Tordis og Vigdis ligger i Tampenområdet i nordlig del av Nordsjøen, mellom feltene Snorre og Gullfaks. Begge feltene er bygd ut med havbunnsinnretninger, på henholdsvis 200 og 280 meters havdyp. Tordis er knyttet opp til Gullfaks C, mens Vigdis er knyttet opp til Snorre A.

Island Constructor (bildet) er en innretning for brønnintervensjon som opereres av Island Offshore Management AS. Den ble ferdigstilt ved Ulstein Yard i 2008.

Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse i september 2010.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77