Gå til hovedinnhold

Samtykke for tilknytting av Oda til Ula

Ptil har gitt Aker BP samtykke for tilknytting av Odafeltet til Ulafeltet.


Odafeltet, kor Centrica Resources er operatør, skal byggast ut som ei havbotnutbygging knytt opp mot Ulafeltet, kor Aker BP er operatør.

Ptil har nå gitt Aker BP samtykke for tilknytting av Oda til Ula.

Odafeltet ligg i sørleg del av norsk sektor i Nordsjøen. Oda blei funne i 2011, og plan for utbygging og drift (PUD) for feltet blei levert til styresmaktene i november 2016. Produksjonen skal etter planen starta i tredje kvartal 2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77