Gå til hovedinnhold

Samtykke til begrenset bruk av Valhall QP utover opprinnelig levetid

BP har fått samtykke til begrenset bruk av boliginnretningen Valhall QP utover opprinnelig levetid.


Samtykket gjelder bruk av Valhall QP som boliginnretning i tidsrommet 1.mars til 31.oktober 2015, 1.mars til 31.oktober 2016 og 1.mars til 31.oktober 2017.

Utenom disse periodene skal innretningen brukes som ende-plattform for rømning og evakuering fram til Valhall QP blir tatt ut av drift. Fjerning av innretningen forventes å skje i tidsrommet 2019-2021.

Bakgrunn
Valhall QP ble tatt i bruk på Valhallfeltet i 1980. I henhold til «Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster» (PUD) for Valhall var designlevetiden for innretningen 20 år.
 

For at en innretningen skal kunne brukes ut over opprinnelig levetid, som er fastsatt med bakgrunn i designstandarder og regelverk, må operatøren søke Ptil om samtykke til levetidsforlengelse. Operatøren må da vurdere om innretningen har og vil kunne opprettholde teknisk og operasjonell integritet for den periode det søkes videre bruk for. 
 

BP beskriver i søknaden at analyse av bruddgrensetilstand er utført basert på ny kunnskap om bølgekam, bølgesteilhet og kriterier for tøyning. BP framholder at analysen dokumenterer konstruksjonssikkerhet i innkvarteringsperioden. Operasjonelle begrensninger er satt for å ivareta sikkerheten for situasjoner med høye bølger.

Søknaden beskriver tiltak selskapet har etablert for vurdering av konstruksjonen i etterkant av eventuelt ekstremvær. Videre beskriver søknaden at behovet for inspeksjon og analyser for å dokumentere konstruksjonssikkerhet skal vurderes hvert år før innretningen tas i bruk til innkvartering.

BP har nå fått samtykke til begrenset bruk av Valhall QP utover opprinnelig levetid.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av BPs dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket.
 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064