Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner

Statoil, Gassco og Point Resources har fått samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i 2018.


Statoil har inngått rammeavtaler med Technip Norge AS (Technip) og Subsea 7 Norway AS (Subsea 7) om gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i 2018. Point Resources og Gassco AS vil gjennom en "Pool Agreement" med Statoil også kunne være brukere av rammeavtalene.

Bemannede undervannsoperasjoner under rammeavtalen med Technip vil kunne gjennomføres med dykkerfartøyene DSV Deep Arctic og LDC Technip Seahunter. Nybygget DSV Deep Explorer planlegges også benyttet når det er ferdigstilt. Statoil skal varsle Petroleumstilsynet før fartøyet tas i bruk under dette samtykket.

Operasjoner under rammeavtalen med Subsea 7 vil kunne gjennomføres med dykkerfartøyene DSV Seven Falcon, DSV Seven Atlantic, DSV Pelican og lettdykkerfartøyet LDC Seven Spray.

Samtykket gjelder for planlagte oppgaver arbeid i forbindelse med reparasjon av korrosjonsskade på lederør (caissons) på Oseberg. Dette arbeidet vil bli utført med bruk av LDC Seven Spray.

Videre gjelder samtykket udefinerte drifts- og prosjektoppgaver som det kan blir behov for i perioden, relatert til selskapenes utvinningstillatelser samt rørledningssystemer. Dette inkluderer også rørledninger på utenlandsk sokkel som er under norsk jurisdiksjon. Ptil skal informeres i forkant hvis det skulle oppstå slike behov. 

Selskapenes rammeavtaler omfatter også reparasjonsberedskap for undervannsinstallasjoner og rørledninger. Ptil skal bli informert i forkant hvis det skulle oppstå beredskapssituasjoner med behov for bemannede undervannsoperasjoner.

Point Resources har inngått egen avtale med Subsea 7 om undervannsaktiviteter på Balder, Jotun og Ringhorne og har søkt om samtykke til dette. Dykkerfartøyet DSV Seven Atlantic vil bli benyttet i disse aktivitetene.

Vi har gitt selskapene samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i samsvar med søknadene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77